SUCHY LÓD

Suchy lód jest to dwutlenek węgla (CO2) w postaci stałej, który powstaje w procesie rozprężania ciekłego CO2 pod wpływem ciśnienia atmosferycznego. Otrzymany w ten sposób produkt ma postać granulatu o temperaturze -80o C i jest naturalny, zatem ekologiczny. Właściwością fizyczną zestalonego dwutlenku węgla jest sublimacja, która oznacza jego zdolność do przejścia z fazy stałej w gazową, z pominięciem fazy ciekłej.


Usunięty fragment starej konserwacji, bez naruszania oryginalnej powłoki lakierniczej.

Usuwanie starej konserwacji, mas karoseryjnych i wygłuszających.

TECHNOLOGIA

Usuwanie różnego rodzaju zabrudzeń jest możliwe dzięki wcześniej wspomnianych właściwościach czynnika. Ujemna temperatura granulatu w połączeniu z odpowiednim wydatkiem powietrza o określonych parametrach powoduje wzrost kruchości danego zabrudzenia, znaczne obniżenie temperatury czyszczonej powierzchni wraz z zabrudzeniem, a co za tym idzie, jej obkurczenie. Warstwa brudu staje się bardziej podatna na oderwanie od czyszczonego podłoża, a natychmiastowa sublimacja zestalonego CO2 (pod wpływem kontaktu z powietrzem) powoduje powstawanie mikro-eksplozji na czyszczonej powierzchni, które definitywnie usuwają niepożądane zabrudzenia. Metoda czyszczenia suchym lodem została zaprezentowana w latach 70. XX wieku, a pierwszymi, którzy docenili jej zalety była amerykańska marynarka wojenna, przemysł lotniczy oraz kosmiczny. Dziś czyszczenie suchym lodem wykorzystywane jest w wielu branżach do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń takich jak: oleje, smary, woski, żywice, gumy, farby, lakiery, masy bitumiczne, kleje oraz wiele innych.


ZALETY

Zaletami metody czyszczenia suchym lodem są:

    nienaruszanie powierzchni czyszczonej – jest metodą nieabrazyjną (nieścierną), w odróżnieniu od piaskowania czy sodowania,
    brak zawilgocenia powierzchni czyszczonej – jest metodą czyszczenia na sucho, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku usuwania zabrudzeń z przedmiotów, które wyposażone są w zaawansowane podzespoły elektroniczne oraz urządzeń elektrycznych bez konieczności odłączania ich od źródła zasilania,
    poszanowanie środowiska – jako, że zestalone CO2 jest produktem naturalnym, nie przyczyniającym się do powstawania gazów cieplarnianych, a powstałe w procesie czyszczenia zabrudzenia są utylizowane, a nie spłukiwane do kanalizacji jak przy metodzie wodnej.